Texas Junior Golf Tour

Sutton McMillan Player Profile

Sutton McMillan
  • Choctaw (OJGT), OK
  • Class of 2022
  • Age: 16
Rankings
Division: Boys 15-18
  • Season: 2020-21
  • Boys 15-18 Rank: T284
  • Boys 15-18 Points: 233.33
  • Boys 15-18 Scoring Average: 75.00
  • Boys 15-18 Events: 1
Tournaments