Texas Junior Golf Tour

Brady Holmes Player Profile

Brady Holmes
  • Amarillo, TX
  • Class of 2024
  • Age: 16
  • --
Rankings
Division: Boys 15-18
  • Season: 2022-23
  • Boys 15-18 Rank: 74
  • Boys 15-18 Points: 3165.00
  • Boys 15-18 Scoring Average: 75.00
  • Boys 15-18 Events: 3
Tournaments